Oznámenie

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Heľpe oznamuje žiakom a rodičom, že zahájenie školského roka

2020 / 2021, bude z dôvodu koronavírusu prebiehať individuálne pri dodržiavaní odstupu, dezinfekcie rúk a použitia rúška – 2.9. 2020 od 10.00 hodiny.

Na prvé stretnutie žiaci donesú rodičom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník, ktorý je dostupný na webovej stránke školy.

V hudobnom odbore bude individuálne vyučovanie prebiehať v triedach ZUŠ od 3.9. 2020 podľa rozvrhu.

Vo výtvarnom odbore budú do 16.9. 2020 prebiehať konzultácie podľa harmonogramu, ktorý pripraví triedny učiteľ.

Na vyučovanie, aj na konzultáciu, je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

dotazník ziaci

vyhlasenie o bezinfekčnosti

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.