Prijímačky na štúdium

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Heľpe oznamuje záujemcom o štúdium v ZUŠ vo výtvarnom a hudobnom odbore, že prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa budú konať od pondelka 22.6. do piatka 26.6.2020 v čase od 11:30 do 16:30 hodiny v ZUŠ.