Prijímačky na štúdium

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Heľpe oznamuje záujemcom o štúdium v ZUŠ vo výtvarnom a hudobnom odbore, že prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa budú konať od pondelka 22.6. do piatka 26.6.2020 v čase od 11:30 do 16:30 hodiny v ZUŠ.

Oznam pre rodičov a žiakov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling vydal rozhodnutie v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva  SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 o obnovení vyučovania na školách od 1.6.2020.
Na základe aktualizácie rozhodnutia z 28.5.2020 bolo doplnené rozhodnutie o vyučovanie na základných umeleckých školách  v individuálnej forme.
V ZUŠ Heľpa bude prebiehať individuálne vyučovanie od 4.6.2020 – štvrtok – podľa nového rozvrhu.
Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 9.6.2020  podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 sa obnovuje
vyučovanie výtvarného odboru ZUŠ v Heľpe   od pondelka 15.6.2020 podľa pôvodného rozvrhu.
——————————————————————————————————–