Oznam pre rodičov a žiakov

Na  základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od 26.10.2020 mení prezenčná  forma vyučovania v ZUŠ na dištančné vzdelávanie v hudobnom aj vo výtvarnom odbore.

Dištančné vyučovanie / na diaľku / bude prebiehať podľa pokynov vyučujúcich.