Pedagógovia

Riaditeľka školy:

Erika Šándorová, akad. mal. (výtvarný odbor)

 

Zástupkyňa riaditeľky: 

Mgr. Lucia Rochovská (husle, hudobná teória)

 

Pedagógovia:

Mgr. art. Natália Lema (husle)

Mgr. art. Ihor Vlakh (akordeón)

Lesya Vlakhová (akordeón)

Mgr. art. Andrea Kirschová (spev, spevácky zbor)

Mgr. art. Zuzana Šajgalíková-Tirindová (výtvarný odbor)

Jana Babeľová, Dis. art. (klavír, hudobná teória)

Mgr. Jaroslav Dilský (keyboard, flauta, hudobná teória)

Katarína Čižmárová, Bc. (keyboard, hudobná teória)

Gabriela Pálusová (nepedagogický zamestnanec)

 

 

 

Pridaj komentár