Pedagógovia

Riaditeľka školy:

Erika Šándorová, akad. mal. (výtvarný odbor)

 

Zástupkyňa riaditeľky: 

Mgr. Lucia Rochovská (husle, hudobná teória)

 

Pedagógovia:

Mgr. art. Natália Lema (husle)

Mgr. art. Ihor Vlakh (akordeón)

Lesya Vlakhová (akordeón)

Mgr. art. et Mgr. art. Andrea Bošeľová (spev, spevácky zbor)

Mgr. art. Zuzana Šajgalíková-Tirindová (výtvarný odbor)

Jana Babeľová, Dis. art. (klavír, hudobná teória)

Mgr. Jaroslav Dilský (keyboard, flauta, hudobná teória)

Bc. Katarína Čižmárová, DiS.art. (keyboard, hudobná teória)

Ján Jenča (korepetície, klavír)

Adrián Harvan DiS.art. (husle, prípravný zbor)

Gabriela Pálusová (nepedagogický zamestnanec)

 

 

 

Pridaj komentár