Pedagógovia

Riaditeľka školy:

Erika Šándorová, akad. mal. (výtvarný odbor)

 

Zástupkyňa riaditeľky: 

Mgr. Lucia Rochovská (husle, hudobná teória)

 

Pedagógovia:

Mgr. art. Natália Lema (husle)

Mgr. art. Ihor Vlakh (akordeón)

Lesya Vlakhová (akordeón)

Mgr. art. Andrea Kirschová (spev, spevácky zbor)

Mgr. art. Zuzana Šajgalíková-Tirindová (výtvarný odbor)

Jozef Harvan, Dis. art. (keyboard)

Jana Babeľová, Dis. art. (klavír, hudobná teória)

Monika Hudáčeková, Mgr.art.(keyboard, flauta, hudobná teória)

Katarína Čižmárová, Bc. (keyboard, hudobná teória)

 

Gabriela Pálusová (nepedagogický zamestnanec)

 

 

 

Pridaj komentár