Poplatky

VÝŠKA POPLATKU NA MESIAC ZA ŠTÚDIUM V ZUŠ HEĽPA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

(určená všeobecným záväzným nariadením č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Heľpa)

 

a) prípravné štúdium individuálne 5,00 €,
prípravné štúdium skupinové 4,00 €,

b) základné štúdium individuálne 5,00 €,
základné štúdium skupinové 4,00 €,

c) štúdium pre dospelých:
– individuálne bez vlastného príjmu 10,00 €,
– individuálne s vlastným príjmom 12,00 €,
– skupinové bez vlastného príjmu 6,00 €,
– skupinové s vlastným príjmom 10,00 €.

 PRÍSPEVOK  VŽDY PROSÍME UHRADIŤ

v 1. polroku  do 31.10.

v 2. polroku do 30.6.

Formy  úhrady:

  • v hotovosti do pokladnice ZUŠ Heľpa,
  • poštovým peňažným poukazom,
  • bezhotovostne na účet ZUŠ Heľpa: IBAN SK41 5600 0000 0049 1189 0006
  • KS: 0308
  • VS:
  • správa pre prijímateľa: ZUŠ HO alebo VO a meno žiaka.
  • Poplatok do Občianskeho združenia vo výške 6 EUR je možné uhradiť len v hotovosti u triedneho  vyučujúceho

Pridaj komentár