Prihlášky

Vyplnenú prihlášku do ZUŠ v Heľpe môžu zákonní zástupcovia zaslať elektronicky alebo poštou na adresu školy:

Základná umelecká škola, Školská 590/3, 976 68  Heľpa

do 30.júna 2021

Na stiahnutie:

Prihláška

Čestné vyhlásenie

Súhlas so spracovaním