Nech vianočný zvonček
Vám šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce.
Erika Šándorová, riaditeľka a kolektív zamestnancov ZUŠ Heľpa.

Úvod

Nový rok plný lásky a pokoja nech každú radosť znásobí.

Nový rok čistý a biely ako sneh, v živote len šťastie, zdravie a smiech.

Šťastný Nový rok 2021.

Erika Šándorová, riaditeľka a kolektív zamestnancov ZUŠ Heľpa.


Vítame Vás na stránkach Základnej umeleckej školy v Heľpe. Nájdete  tu  aktuálne informácie  o  škole,  o  dianí  v škole, dokumenty na stiahnutie a galériu s  fotografiami z koncertov hudobného odboru a prác žiakov výtvarného odboru.

Erika Šándorová, akad. mal.,  riaditeľka školy

Oznam pre rodičov a žiakov:

Vyučovanie v hudobnom a vo výtvarnom odbore ZUŠ

bude od 11.1.2021 prebiehať dištančnou formou.

O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  1. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
  1. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
  1. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:

slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.
Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

Pridaj komentár